STP / ECN經紀商
與真正的STP/ ECN經紀商進行交易

Safe and Secure Trading // UK Regulated // Bespoke Services

Safe and Secure Trading // UK Regulated // Bespoke Services

安全的交易環境 // 受英國監管 // 定制服務

previous arrow
next arrow
Slider

 

1:400杠杆

這意味著,對於$1,您可以放大400,用$400進行交易。

 

 

24/5客户支持

需要幫助?您可以每天24小時聯繫我們!

接受所有的交易風格和EA
我們接受所有交易風格和EA,這樣您可以自由使用您喜歡的EA和交易風格。

多資產交易

TempleFX坦普提供從單一介面同時管理多個帳戶實用和方便的方式。